Forssan Energia Oy:n toiminta keskittyy vahvaan paikalliseen sähkönmyyntipalveluun Hämeen seudulla. Samalla Forssan Energia haluaa myös vastata asiakkaiden energiankäytön tarpeisiin koko Suomen alueella.

Forssan Energialla on monipuolinen, asiakkaiden erilaisten energiankäyttötarpeiden mukaan suunniteltu tuotevalikoima. Sähkön myynnistä ja asiakaspalvelusta vastaa ammattitaitoinen ja asiakkaita kuunteleva henkilökunta. Periaatteena on, että ihmiset keskustelevat ihmisten kanssa ja koneet koneiden kanssa.

Yrityksen historia alkaa vuodesta 1920, jolloin perustettiin kunnallinen sähkölaitos Forssaan, Forssa Oy. Sähkölaitoksen nimi vaihtui Energialaitokseksi vuonna 1981 ja vuonna 1993 sen toiminnot siirrettiin kaupungin omistamalle Forssan Energia Oy:lle. Vuonna 1999 Forssan Energia Oy myytiin Vapolle, jolloin myös sähköverkkoliiketoiminta eriytettiin omaksi yhtiökseen. Forssan Energia herätettiin takaisin henkiin 1.4.2011, kun Vapo luopui vähittäisasiakassähköliiketoiminnasta.

Yhtiö on kuulunut Sallila Energia -konserniin keväästä 2016 lähtien. Forssan Energian toimipiste sijaitsee Forssassa.

Vuosikertomus 2017