Sähkönmyyntisopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Sallila Energia Oy:n yksilöllisiä myyntisopimusehtoja sekä valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja.

Sähkönmyyntisopimus astuu voimaan ehdollisena. Asiakassuhteen alkaessa tarkistamme luottotiedot. Pidätämme oikeuden olla tekemättä sopimusta luottotietomerkinnän tai muun syyn takia. Sopimus tulee voimaan sopimusvahvistuksen sisältöisenä, ellei asiakas tee huomautusta kolmen viikon kuluessa vahvistuksen saatuaan. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Laskutus perustuu verkkoyhtiöltä saamiimme todellisen käytön lukemiin tai vuosiennusteisiin. Etäluettavat kohteet laskutamme mittaustiedoilla. Arviolaskutusta käytetään ainoastaan niissä kohteissa, joissa ei ole etäluettavaa mittaria. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen.


Sallila Energia Oy:n sopimusehdot
Sähkönmyyntiehdot

Sallila Energia Oy:n yleinen laskutuskäytäntö

Etäluettavat mittarit

  • Vuosikulutus yli 8000 kWh, laskutus joka kuukausi
  • Vuosikulutus alle 8000 kWh, laskutus joka toinen kuukausi
  • Vuosikulutus alle 2000 kWh (vapaa-ajan asunnot), laskutus kerran vuodessa

Mikäli asiakkaalla on sähköinen e-lasku, voimme laskuttaa kuukausittain vuosikulutusmäärästä riippumatta.

Arviolaskut

Neljä laskua vuodessa, joista yksi on tasauslasku tai 12 laskua vuodessa, joista yksi on tasauslasku.