Sähkönmyyntisopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Forssan Energia Oy:n yksilöllisiä myyntisopimusehtoja sekä valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja.

Sähkönmyyntisopimus astuu voimaan ehdollisena. Asiakassuhteen alkaessa tarkistamme luottotiedot. Pidätämme oikeuden olla tekemättä sopimusta luottotietomerkinnän tai muun syyn takia. Sopimus tulee voimaan sopimusvahvistuksen sisältöisenä, ellei asiakas tee huomautusta kolmen viikon kuluessa vahvistuksen saatuaan. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.

Laskutus perustuu verkkoyhtiöltä saamiimme todellisen käytön lukemiin tai vuosiennusteisiin. Etäluettavat kohteet laskutamme mittaustiedoilla. Arviolaskutusta käytetään ainoastaan niissä kohteissa, joissa ei ole etäluettavaa mittaria. Tasaerälaskutus ei ole mahdollinen.


Forssan Energia Oy:n sopimusehdot
Sähkönmyyntiehdot