Sallila Energia -konserni

Sallila Energia -konserniin kuuluvat emoyhtiö Sallila Energia Oy sekä sen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Sallila Sähkönsiirto Oy, Sallila Sähköasennus Oy ja Forssan Energia Oy.

Sallila Energia Oy

Emoyhtiö Sallila Energia Oy vastaa sähkön hankinnasta ja myynnistä, asiakaspalvelusta, neuvontapalveluista ja markkinoinnista sekä konsernin talous- ja tietohallinnosta.

Sallila Energian pääasiallinen toiminta-alue sähkön myyjänä on tytäryhtiö Sallila Sähkönsiirron jakeluverkkoalue. Vapaa kilpailu tekee mahdolliseksi myydä sähköä koko Suomen alueelle.

Omat voimalaitokset tuottavat osan Sallila Energian sähkön hankinnasta. Tuotantolaitosten valvonta ja käyttö edellyttävät oman erityisosaamisensa. Tuotantolaitoksia on kolme: Sallilan vesivoimalaitos Vampulassa ja Vuolteen vesivoimalaitos Alastarolla sekä aurinkovoimala Loimaalla. Lisäksi Sallila Energialla on muuta omaa sähköntuotantoa omistamiensa tuotanto-osuuksien myötä. Yhtiö pyrkii lisäämään omaa tuotantoaan olemalla mukana voimantuotantohankkeissa, mm. Fennovoiman ydinvoimahankkeessa. Pääosan myymästään sähköstä Sallila Energia hankkii pohjoismaisesta sähköpörssistä sekä muilta sähkömarkkinoilla toimivilta osapuolilta

Sallila Sähkönsiirto Oy

Sallila Sähkönsiirto Oy:n tehtävänä on siirtää hyvälaatuista sähköä asiakkaille edullisesti kaikissa tilanteissa omalla verkkovastuualueellaan. Sähkönsiirron lisäksi palveluihin kuuluvat sähköliittymät, mittauspalvelut ja sähkötaseiden hallinta.

Sallila Sähkönsiirto Oy huolehtii vastuualueensa sähköverkon suunnittelusta ja rakennuttamisesta ympäristöasiat huomioon ottaen. Olennaisena osana toiminnassa on myös käytön ja kunnossapidon suunnittelu sekä näiden palvelujen hankkiminen

Sallila Sähköasennus Oy

Sallila Sähköasennus Oy tekee sähkösuunnitelmia ja -asennuksia sekä huoltoa ja kunnossapitoa erikoisosaamisensa mukaisesti kotitalouksille, maatiloille, yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille.

Esimerkkejä Sallila Sähköasennuksen tarjoamista palveluista:

- sähkösuunnitelmat ja sisäasennukset
- katu- ja tievalojen suunnittelu, rakentaminen ja huolto
- muuntamot, kompensointilaitteet, pääkeskukset
- sähkönjakeluverkosto, maakaapeloinnit
- hälytys- ja valvontalaitteet
- sähkötarvikkeet varastomyymälän laajasta valikoimasta

Forssan Energia Oy

Forssan Energia Oy:n toiminta keskittyy vahvaan paikalliseen sähkönmyyntipalveluun Hämeen seudulla. Samalla Forssan Energia haluaa myös vastata asiakkaiden energiankäytön tarpeisiin koko Suomen alueella.

Forssan Energialla on monipuolinen, asiakkaiden erilaisten energiankäyttötarpeiden mukaan suunniteltu tuotevalikoima. Sähkön myynnistä ja asiakaspalvelusta vastaa ammattitaitoinen ja asiakkaita kuunteleva henkilökunta. Periaatteena on, että ihmiset keskustelevat ihmisten kanssa ja koneet koneiden kanssa.

Forssan Energian toimipiste sijaitsee Forssassa. Yhtiö on kuulunut Sallila Energia -konserniin keväästä 2016 lähtien.