Kaaviossa esitetään Forssan Energian Suomessa vuonna 2021 myymän sähkön tuottamiseen käytettyjen eri energialähteiden keskimääräinen jakauma.

Keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt sähköntuotannon energialähdejakauman mukaisesti ovat 234,90 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,39 mg/kWh.

Alkuperätakuu

Noudatamme lakia sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta. Uusiutuviin tuotantomuotoihin perustuvien sopimustemme sähkön alkuperä voidaan jäljittää aina tuotantolaitokseen asti.

Forssan Energian ForE Envor ja ForE Kotimainen -sopimusten alkuperä varmistetaan alkuperätakuilla.