Forssan Energia Oy:n hankkiman ja myymän sähkön tuotanto jakaantui eri energialähteiden kesken:

  • Fossiiliset energialähteet ja turve 41,3 %
  • Uusiutuvat energialähteet 16,2 %
  • Ydinvoima 42,5 %

Forssan Energia Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet keskimääräiset hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt ovat 277,77 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,23 mg/kWh.

Lue lisää Energiaviraston sivuilta
Lue lisää