Forssan Energia Oy:n hankkiman ja myymän sähkön tuotanto jakaantui eri energialähteiden kesken:

  • Fossiiliset energialähteet ja turve 45,6 %
  • Uusiutuvat energialähteet 12,5 %
  • Ydinvoima 41,9 %

Forssan Energia Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet keskimääräiset hiilidioksidin (CO2) ominaispäästöt ovat 276,50 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä on 1,23 mg/kWh.

Lue lisää Energiaviraston sivuilta
Lue lisää