Maanantaina 21.2. otetaan Suomessa käyttöön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Uuden järjestelmän myötä asiakaspalvelu nopeutuu ja sujuvoituu. Sähköyhtiöiden yhteinen järjestelmä antaa myös mahdollisuuden kehittää uudenlaisia palveluja ja sovelluksia muun muassa energiansäästöön ja kulutuksen seurantaan.

Mikä on datahub?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tietovarasto ja tiedonvaihtojärjestelmä. Suomen kaikkiaan 3,6 miljoonan sähkönkäyttöpaikan tiedot siirretään sähkömarkkinalain mukaisesti yhteiseen järjestelmään, jota käyttää noin sata sähkönmyyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä. Sähkönkäyttöpaikkoja ovat esimerkiksi koti, urheilukenttä, jäätelökioski tai teollisuuslaitos.

Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Fingrid ylläpitää ja kehittää Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa.

Miksi datahub tulee?

Aiemmin tiedot sähkönkäyttöpaikoista ja asiakassuhteista ovat olleet hajautettuna eri yritysten omiin järjestelmiin, ja tieto järjestelmien välillä on vaihtunut hitaasti. Yhteisessä järjestelmässä sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat jatkossa nopeammin kaikkien osapuolten saatavilla tietoturvallisesti, tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Päivittäin tietoa vaihdetaan yli kolmesta miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta ja kaikkiaan yhtiöiden välillä vaihdetaan tietosanomia vuosittain satoja miljoonia kertoja, joten yhteinen järjestelmä tulee nopeuttamaan tiedonvaihtoa merkittävästi. Datahubiin siirtyminen vähentää myös markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrää ja helpottaa usean käyttöpaikan yhdistämistä samalle sähkönmyyntisopimukselle.

Mitä datahub merkitsee asiakkaalle?

Datahub ei aiheuta asiakkaalle mitään toimenpiteitä. Datahubin käyttöönotto ei muuta sopimuksia eikä vaikuta laskutukseen. Sähkönkäyttöpaikan yksilöivä käyttöpaikkatunnus vaihtuu 18-numeroiseksi GSRN-tunnukseksi, joka näkyy jatkossa laskulla.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat olleet erityisen tärkeässä roolissa järjestelmää kehitettäessä. Henkilötietojen ja sähkönkäyttöpaikan tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Keskitetyn tiedonvaihdon yksikön käyttöönoton myötä asiakkaat yksilöidään luotettavasti henkilötunnuksella (kuluttaja-asiakkaat) tai y-tunnuksella (yritykset). Yhteisten asiakastietojen (nimi, henkilötunnus, postiosoite sekä puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite) pääasiallinen päivitysvastuu keskitettyyn järjestelmään on asiakkaan sähkönmyyjällä.

Asiakaspalveluportaali otetaan käyttöön maaliskuussa

Sähköyhtiöiden asiakaspalveluportaalien lisäksi datahubiin tallennetut tiedot tulevat olemaan järjestelmän käyttöönoton jälkeen maaliskuussa tarkastettavissa oman asiakaspalveluportaalin kautta. Palvelusta voi nähdä omien henkilötietojensa lisäksi myös sähkönkäyttöpaikkaan liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi -palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Palvelun kautta sähkönkäyttäjä voi myös valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan puolestaan datahubissa. Asiakaspalveluportaalin käyttöönotosta tiedotetaan erikseen.

Lue lisää:

fingrid.fi/datahub