Sähköautojen latauspisteitä on ilmaantunut useaan pihapiiriin ja Suomen sähköautoistuminen jatkuu vahvana.

Sähköautojen määrän kasvaessa törmäämme yhä useammin, jos ei omassa niin tuttavan, naapurin tai sukulaisen pihassa sähköauton latauspisteeseen.

Tilastollisesti raportoitiin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä sähköautojen määrän olleen Suomessa noin 65 000, sähköautojen markkinaosuus nousi 29 %:iin ensirekisteröinneistä ja sähköautokannan odotetaan nousevan lähes 100 000 autoon vuoden lopussa.

Sähköauton latauspaikan hankkiminen omaan taloon on verrattain selkeää ja suoraviivaista. Saatavilla on runsaasti palveluntarjoajia, jotka hallitsevat kokonaispaketin toimittamisen. Tilanne muuttuu kun siirrytään taloyhtiöön, kerros- ja rivitaloasukkaisiin. Onkin odotettavissa, että yhä useammassa taloyhtiössä asukkailta tullaan tiedustelemaan kiinnostusta sähköautoiluun tai tarvetta sähköauton latauspisteelle.

On hyvä pitää mielessä, että taloyhtiöissä tilanteet voivat olla hyvin erilaiset lähtien siitä, miten nykyisiä parkkipaikkoja hallinnoidaan. Vaihtoehtoina ovat esimerkiksi taloyhtiön omistamat autopaikat tai asukkaille myydyt autopaikat, jolloin hankintatavat latauspisteille ovat hyvin erilaiset.

Ensimmäisenä ohjeena taloyhtiöissä on aloittaa keskustelu latauspisteistä isännöitsijän kanssa ja ottaa asia esille yhtiökokouksessa hyvissä ajoin. Yhtiökokouksessa löytyy usein muita samaa aihetta pohtineita, mikä auttaa asian eteenpäinvientiä. Yhtiökokouksessa on tietysti hyvä muistaa, että varmasti on myös asukkaita, joille aihe ei ole tuttu ja siten esimerkiksi latauspisteisiin liittyvät kustannukset voivat epäilyttää.

Latauspisteiden hankintaan ja asennukseen taloyhtiöissä liittyy monia tarkistettavia kohtia, eikä esimerkiksi sähköpääkeskukseen tai maankaivuuseen liittyvät työt ole välttämättä tuttuja, jolloin esille tuleviin kysymyksiin vastaamiseen on syytä varata aikaa. Tärkeää olisi saada hanke käyntiin niin, että mahdollisimman moni taloyhtiössä on tietoinen suunnitelmasta ja kokee olevansa mukana hankkeessa.