Forssan Energia Oy on sulautunut emoyhtiö Sallila Energia Oy:öön 1.7.2024

Kaikki Forssan Energia Oy:n asiakas- ja muut sopimukset sekä niihin perustuvat oikeudet ja velvoitteet ovat siirtyneet Sallila Energia Oy:lle.

Sähkö tulee edelleen samasta konsernista, ja asiakaspalvelua hoitavat samat tutut henkilöt.

Siirry Sallila Energian kotisivuille